سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سید نصرا… اشرفی مشک آبادی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
عارف گل محله – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – مکانیک خاک و پی از دانشگاه گی

چکیده:

در طراحی پی ها در شرایطی که لایه های سطحی خاک مقاومت لازم جهت تحمل بارهای وارده را نداشته باشد بطوریکه حتی با استفاده از پی گسترده، ظرفیت باربری لازم توسط لایه های سطحی تامین نگردد یا لایه های سطحی نشست پذیر و تورم زا باشند یا سازه به نشست غیریکنواخت حساس باشد، اقتصادی ترین گزینه در مقایسه با انواع سایر پی ها سیستم شمع -رادیه می باشد. در این مقاله رفتار سه بعدی پی شمع- رادیه در خاک های رسی نرم با استفاده از روش اجزای محدود سه بعدی بررسی می شود. به منظور بررسی رفتار باربری پی شمع- رادیه، حال تهای مختلف بارگذاری و خاک با مشخصات متفاوت مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین سهم باربری رادیه و شمع ها در حالت نهایی و رابطه بین نشست و ضریب اطمینان کلی ارزیابی شده است. همچنین در این بررسی مشخص می شود که سهم باربری رادیه در لحظه گسیختگی خیلی وابسته به آرایش شمع ها نمی باشد.