سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نخعی – دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
لطیف صمدی – دکترای ژئوفیزیک، هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران
یاور کریمی – کارشناسی ارشد آبشناسی از دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

برای تعیین محل، عمق و گسترش جانبی یک توده آلودگی، روش سنتی و معمول در این مطالعات، حفر چاههای آزمایشی، نمونه برداری از آب و انجام آزمایشات متنوع شیمی آب است که روش پر هزینه و وقت گیر میباشد. و این کار در زون غیر اشباع امری مشکل ساز و وقت گیری می باشد. از این رو استفاده از روش ژئوالکتریک در حل طیف گسترده ای از مسائل آب شناسی به لحاظ کمی و کیفی از جمله بررسی هایی که به منظور تعیینمحدوده آلودگی آبهای زیرزمینی انجام می گیرند، معمول شده است. امروزه با کاربرد روش های توموگرافی مقاومت الکتریکی (ERT) به سرعت و با صرف هزینه اندک، اطلاعات با ارزشی درباره توده آلودگی ها و شناخت نواحی که در معرض هجوم آلودگی ها قرار دارند، به دست می آید. در این تحقیق، گسترش و پخش شدگی سه بعدی آلودگی در زون غیر اشباع به وسیله ERT مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور، ابتدا مطالعات اولیه که شامل بررسی های زمین شناسی و سونداژهای الکتریکی بود، برای بدست آوردن لیتولوژی و ضخامت زون غیر اشباع انجام گرفت. در مرحله بعدی چاله ای برای تزریق آلودگی حفر شد و آب نمک به عنوان آلودگی به مدت ۱۰ روز به زمین تزریق شد. از ابتدای شروع تزریق، برداشتهای ژئوالکتریکی با فاصله زمانی و مکانی مشخص به اجرا در آمد و تا ۲ روز بعد از اتمام تزریق نیز ادامه داشت. جهت و نحوه گسترش آلودگی در زون غیر اشباع به روش ERT بدست آمد