سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رضایی منش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران شمال
بهزاد وثوقی – رئیس دانشکده عمران – نقشه برداری و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرال
مهدی نجفی علمداری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

انواع مختلفی از برخورد در مرز صفحات زمین ساختی وجود دارد مرز برخورد درمناطق قاره ای بسیار وسیع تر از مرزهای متناظر در صفحات اقیانوسی است کشور ایران در مرز برخورد صفحات عربستان و اوراسیا قرار گرفته و وسعت مرز برخورد این دو صفحه منطقه وسیعی تقریبا تمام مرزهای سیاسی کشور ایران را شامل می شود تغییر شکل حاصل از این برخورد د رمحدوده گسترده ای درداخل ایران مابین سیستم گسلش مختلف توزیع می شود به نحوی که برخورد باعث ایجاد کمربند چین و راندگی در رشته کوههای زاگرس فرورانش د رمنطقه مکران حرکت پادساعت گرد درمحدوده دشت لوت و سیستم حرکتی امتداد لغز در محدوده شمال غرب ایران می باشد.