سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی مظفری لقا – گروه برق- دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار
حامد یاوری – شرکت مشاور نیروی آذربایجان (منا)
ابراهیم جلیلی ثانی – شرکت تاپکو

چکیده:

نیاز به سیستم های الکتریکی قابل انعطاف، سناریوهای اقتصادی و نظارتی در حال تغییر، ذخیره انرژی و تأثیرات محیطی زمینه را برای توسعه تولید پراکنده (DG) نقش فزاینده ای برای سیستم انرژِ الکتریکی در آینده نزدیک فراهم می کند. تولید پراکنده (DG) از لحاظ معنی این طور تفسیر می شود که اندازه محدودی دارد( تقریباً ۱۰MW یا کمتر) و در مسیر ارتباطی پست و فیدر توزیع یا سطوح بار مربوط به مشتری قرار می گیرند. تکنولوژی های DG در حال وارد شدن به یک مرحله توسعه سریع و تجاری شدن می باشند. نیاز بار رو به افزایش ممکن است به حد و حدودهای مجاز در مورد ولتاژ مشتریان تجاوز کند. در حالیکه با در نظر گرفتن مسائل تعرفه ای کاهش در میزان هدردهی نقش اصلی را در این زمینه بازی می کند. با در نظر گرفتن مشکلات فراوان و تعداد زیاد تولیدات پراکنده نصب شده، مسئله بسیار مهم آن است که تأثیرات سیستم با دقت محابه و ارزیابی شود به نحوی که بتواند طوری عمل کند که از باعث شدن هر گونه نامطلوبی جلوگیری کند. این مقاله یک الگوریتم را برای تخصیص سهم تولید پراکنده (DG) در سیستم های توزیع را ارائه می کند و این مهم به منظور به حداقل رساندن تلفات شبکه الکتریکی و بهبود پروفیل ولتاژ قابل قبول باشد. فرآیند بهینه سازی الگوریتم بر اساس پخش بار میباشد. الگوریتم پیشنهاد روی یک فیدر ۳۳ باس نمونه، مورد تست قرار گرفت تا کارآیی و قابلیت اجرای روش پیشنهادی را نشان دهد.