سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیرحسین قزلباش – کارشناس مدیریت گردشگری، دانشگاه سمنان

چکیده:

نظر به اهمیت توسعه گونه های گردشگری پر بازده در کشورها مطابق ظرفیت ها و توانایی های عوامل رشد این صنعت، کشورها باید توجه شایانی به این امور داشته و در طی زمان های متمادی این قابلیت ها را پیگیر شود. ایران با داشتن عوامل عرضه مناسب در برخی از انواع گردشگری میتواند توسعه فراگیری را در خود و در مناطق پیرامون خود مشاهد نماید. در ادبیات گردشگری بخشی از اطلاعات و مطالعات روز افزونی وجود دارد که درباره نهادهای ناظر بر توسعه گردشگری در شهرها و استان ها براساس راهبردهای شهری(فرهنگی-اقتصادی) با همکاری های شبکه ای شهرها و درهم تنی فرصت های داخلی با فرصت های خارجی در زمینه گردشگری فعالیت می کنند.یکی از این حوزها گردشگری پزشکی از انواع گردشگری سلامت است که از جمله ستون های پیشرفت اقتصاد به شمار رفته و باید در معرض توجه متخصصین امور مرتبط قرار گیرد. کشور همسایه ترکیه در این زمینه توانسته بازار قابل توجهی برای خود مهیا نماید. در این مقاله در نظر داریم با توجه به خصوصیت این نوع از گردشگری در منطقه کردستان ایران و مجاورت آن با کردستان عراق، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید آن را در قالب ماتریس راهبردی SWOT بررسی نماییم. تمامی عوامل داخلی و خارجی مورد بحث از طریق مدیران یکی از موسسات گردشگری مستقر در این منطقه تهیه شده است.