سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای اکوسیستم های آبی داخلی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه ملکوتی – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوش
اطهر تنگکی زاده – دانشجوی رشته مهندسی منابع طبیعی – شیلات دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوش

چکیده:

شناسایی جانداران آبزی جهت پی بردن به زیست شناسی آنها اولین قدم در مطالعه آبها می باشد . باتوجه به تنوع و تراکم انبوه منابع واکوسیستم های آبی متععد در کشور تا کنون مطالعات بسیار ناچیز بر روی سیستماتیک و بیولوژی ماهیا ن صورت گرفته است . حدود ۱۴۰ گونه ماهی در آبهای داخلی ایران زیست می کند چه بسا که تعدادی از آنها گونه های بومی هستند و در خطر انقراض به سر می برند و نیاز به شناسایی دارند Mastacembelus mastacembelus مارماهی خاردار آب شیرین یکی از گونه های خانواده Mastacemblidae می باشد. این مطالعه بر روی صفات مورفومتریک و خصوصیات مریستیک ۲۰ عدد مارماهی خاردار آب شیرین رودخانه دالکی انجام شد و نتایج نشان داد که این گونه ها دارای طول کل ۶۷۶ تا ۱۸۷ میلیمتر، وزن ۳۹۴/۱ تا۱۱/۶ گرم و طول استاندارد ۶۵۱ تا ۱۶۸ میلیمتر می باشد، علا وه بر ان با بررسی که بر روی تعیین سن آنها صورت گرفت نتایج حاصله نشان دادند که ماهیان در محدوده سنی ۱ تا ۶ سالگی قرار دارند.