سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهرنوش فخارنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی
بهرام نجفیان – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی
فاطمه وکیل باغمیشه – کارشناس ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی
محمودرضا مجیدی فرد – دکترای چینه شناسی و فسیل شناسی

چکیده:

برش مورد مطالعه درشمال شرقی جاجرم واقع شده است جهت دستیابی به مقطع مورد نظر از شهرستان جاجرم به طرف گرمه از گرمه به طرف بجنورد که در واقع جهت حرکت ما به سمت جنوب است که این مسیر حدود ۱۱ کیلومتر بوده سپس در سمت راست جاده اصلی جاده فرعی خاکی وجوددارد که پس از طی مسافت یک کیلومتر به منطقه مورد نظر می رسیم نهشته های کرتاسه فوقانی در منطقه مذکور به ضخامت ۲۹۹ متر رخنمون بوده که شامل آهکهای ماسه ای به رنگ خاکستری تا کرم با سطح هوازده قهوه ای رنگ سنگ آهکهای نازک لایه تا ضخیم لایه آهک مارنی ، مارنهای خاکستری رنگ شیل و ماسه سنگ است که با مطالعه ۵۵ مقطع نازک جهت دار تهیه شده از نهشته ای فوق منجر به شناسایی ۶ میکروفاسیس و ۲۱ جنس و گونه فرامینیفرا و تعدادی جنس و گونه آلک ها گردید.