سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرهاد پیرمحمدی علیشاه – دکتری پترولوژی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر)

چکیده:

توده نفوذی شمال غرب شبستر، باتولیتی است با وسعت تقریبی ۲۰ کیلومتر مربع که در شمال غرب ایران ( ۲۰ کیلومتری شمال غرب شبستر) واقع است. این توده در زون زمین ساختی البرز غربی_آذربایجان قرار دارد و سنگهای پالئوزوئیک را بریده است. توده نفوذی فوق ، از الکالی فلدسپار گرانیت و گرانیت تشکیل شده و کانی تیره آن بیوتیت می باشد. هیچگونه آنکلاوی درآن دیده نمی شود. بررسی ویژگیهای نمو نه های مورد مطالعه، نشان دهنده وجود دوگانگی در زایش آنها است. این توده در برخی از نمودار های ژئوشیمیایی، ویژگیهای گرانیتوئئید های تیپ Iو در برخی از نمودار ها، ویژگیهای گرانیتوئید های تیپA را نشان می دهد. علت این امر به آغشتگی مواد پوسته با ماگمای تشکیل دهنده اولیه این توده نسبت داده شده و ماگمای اولیه گوشته ای از نوع قلیایی فرض شده است. نمودار های ژئوشیمیایی عناصر کمیاب نشان می دهد که موقعیت زمین ساختی توده نفوذی فوق، با گرانیتوئید های پس از کوهزایی POG) قابل مقایسه است.