سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کیوان خاکسار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم گروه زمین شناسی قم ایران
مریم ناز بهرام منش تهرانی – سازمان زمین شناسی کشور گروه دیرینه شناسی

چکیده:

تاکنون مطالعات زمین شناسی و سیستماتیک فراوانی درایران مرکزی بوسیله محققان ایرانی و خارجی انجام پذیرفته است این تحقیقات بیشتر جنبه اکتشافی منابع نفتی داشته اند و مهمترین آنها توسط شرکت ملی نفت ایران انجام پذیرفته اند البته یادآوری می شود که زمین شناسانی نیز از طرف سازمان زمین شناسی دانشگاهها و غیره بررسی هایی رادر این منطقه انجام داده اند ودر جهت شناسایی پدیده های زمین شناسی این محدوده بطور کلی تلاشهای فراوانی به انجام رسیده است در ادامه این مطالعات و با در نظر گرفتن خلا اطلاعاتی مربوط به اقلیم دیرینه دریای الیگو – میوسن ایران مرکزی بررسی هایی انجام پذیرفت که در این مقاله ارائه می گردد لازم به ذکر است که سازند قم سازندی دریایی استکه نتیجه آخرین پیشروی دریا درایران مرکزی می باشد پیشروی یا از سمت خاوری و برروی رسوبات قاره ای سازند قرمز زیرین آغاز شد محیط دریایی در الیگو – میوسن محدوده قابل توجهی از ایران مرکزی را از جنوب خاوری به سمت شمال باختری دربر میگرفته و دراین محیط انواع و اقسام موجودات دریایی اعم از روزنه داران خارپوستان نرم تنان و غیره زندگی میکردند.