سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نفیسه کام بخش – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان ،
کیوان خاکسار – دکتری چینه شناسی و فسیل شناسی ، هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم
بهزاد غلامی – کارشناسی ارشد چینه شناسی و فسیل شناسی ، تکنسین واحد بازرسی و نظارت شرکت
محمدرضا کام بخش – کارشناسی ارشد تکتونیک ، کارشناس حفاظت منابع آب شرکت سهامی آب منطقه ای

چکیده:

مطالعه حاضر با هدف بررسی وضعیت سنگ شناسی سازند قم در برش تخت چکاب، در جنوب باختر شهرستان قم انجام گرفته است. برش مذکور دارای ٣۵٨ متر ستبرا بوده و از نظر سنگ شناسی دارای توالی کاملی از رسوبات سازند قم شامل عضو های ،e،d،c4،c3،c2،c1،b،a و همچنین عضو بی نام در ابتدای برش می باشد. از نظر سنگ شناسی برش مورد مطالعه غالبا شامل سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه به همراه میان لایه هایی از ژیپس در اعضای ۲c و d و همچنین دارای میان لایه های مارن، به صورت جزیی، میان لایه های ماسه سنگ و کنگلومرا در بخش ابتدایی برش است. طی عملیات صحرایی انجام شده در این برش تعداد ۵۶ نمونه سنگی برداشت شد که مطالعه نمونه های مذکور منجر به شناسایی ٢۶ جنس، ٩ گونه و ٣ زیست زون گردید. بر اساس مطالعات فسیل شناسی انجام شده برروی روزن بران کف زی موجود، سن سازند قم در برش مورد مطالعه الیگوسن-میوسن زیرین تشخیص داده شد. سازند قم در این برش با مرزهای هم شیب در بین سازندهای قرمز زیرین و قرمز فوقانی جای دارد.