سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ناهید دریکوندی راد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی

چکیده:

از آنجایی که این سنگها برای اولین بار در جزیره آداک در اقیانوس ارام مشاهده شدند آداکیت نام گرفتند آداکیت یک واژه تپرولوژی است Defant and Dummand برای سنگهای آتش فشانی نفوذی غنی از سیلکات با نسبت بالایLa yb (Sr/y) در قوسهای سنوزوئیک مرتبط با فرورانش پوسته اقیانوسی جدید ارائه نمودند. منطقه خاروانا شمال غرب ایران براسا س تقسیم بندی ساختاری در زون البرز آذربایجان قرار دارد که واحدهای سنگی شامل سنگ رسوبی پالئوسن استوک پورفیری و دسته سیل ها ودایک ها و اسکارن می باشدتوده نفوذی خاروانا در یک کمان آتشفشانی مرتبط با فرورانش تشکیل شده این توده دارای گرایش کالک الکالن است ویژگی ژئوشیمیایی سری آداکیتی دارد و باقی ماندن HREF Y درگارنت بازمانده در منبع با تزریق زیاد و Fe2 بالا است که سبب اکسیده شدن سولفید منبع گوشته ای شده و وارد شدن عناصر کالکوفیل به فاز مذاب می گردد.