سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا یحیایی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدهادی خوش تقاضا – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
برات قبادیان – دانشیار گروه مکانیک ماشینهای کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
سیدرضی کریمی آکندی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

ضایعات ماهی قزل آلا جزء ضایعاتی محسوب میشوند که در بازارهای محلی ماهیفروشی به وفور وجود دارد. رطوبت این ضایعات بالا و در حدود ۶۵ % میباشد. با خشک کردن این محصول می توان آنها را برای خوراک طیور و ماهیو غیره مورد استفاده قرار داد. ضایعات ماهی قزلآلا در دو حالت، در آب جوشانده شده و بدون جوشاندن قرار گرفت و سپس در آون تحت خشک شدن با دماهای ۶۰ ۸۰ و۱۰۰ و ۱۲۰ درجه سلسیوس قرار گرفته و منحنی سنتیک در هر دما بدست آمد. زمان رسیدن به رطوبت ۱۰ % برای دماهای ۶۰ ۸۰ ۱۰۰ و ۱۲۰ درجه سلسیوس در حالت جوشاندن به ترتیب برابر ۲۴۰ ۱۴۰ و۱۲۵ و۹۵ دقیقه و برای حالت بدون جوشاندن به ترتیب ۲۴۰۰و۱۲۰۰و۲۲۰و۱۸۵ دقیقه گردید. مقدارضریب انتشار از مدل انتشار فیکFick) این مقادیر برای ضایعات جوشانده شده در حدود ۱۶/۶۶ ×۱۰-۱۱ m2/s-7/5و برای ضایعات جوشانده نشده در محدوده۰/۶-۸/۶×۱۰ -۱۱m2/s بودند.