سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رقیه فولادی تازه کند – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
اروج ولیزادگان – استاد یار گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
علیرضا عسکری کوچی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه گیاهپزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اروم
حمید محمودپورخوشه مهر – دانشجوی دانشگاه ارومیه

چکیده:

به دنبال استفاده ازجایگزین های مناسب برای سموم شیمیایی در کنترل آفات انباری، استفاده از اسانس های گیاهی افزایش یافته است. در این تحقیق میزان LC50 اسانس استخراج شده از پوست خشک شده میوه انار بر روی شفیره و لارو آفت انباری مهم و کلیدی، شپشه قرمز آرد (T. castaneum Herbst.) در شرایط آزمایشگاهی (رطوبت نسبی۵ ±۶۰ درصد و درجه حرارت ۲±۲۷) در سه زمان متفاوت ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد اندازه گیری قرار گرفت. غلظت های به کار رفته برای شفیره و لارو شپشه قرمز آرد غلظت های ۲۵۰، ۳۶/۱۸۸، ۹۲/۱۰۵، ۸۰ میکرولیتر در۲۵۰ لیتر هوا در نظر گرفته شد. این تحقیق درپاییز سال ۱۳۸۹ در آزمایشگاه حشره شناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفت. تمامی نمونه‏های پوست میوه انار از باغات میوه ارسنجان واقع در استان فارس جمع آوری شد. بنا به نتایج حاصله لارو شپشه آرد نسبت به تدخین اسانس مقاومتر و شفیره حساس تر شناخته شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد اختلاف معناداری بین مرگ و میر ناشی از غلظت های مختلف اسانس و زمان های مختلف کاربرد اسانس وجود داشته است(p<0/01). اسانس به دست آمده از پوست میوه انار دارای سمیت تدخینی بالقوه بر علیه شفیره و لارو، شپشه آرد می باشد.