سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای سلامت زنان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم روحی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
سکینه محمدعلیزاده – استادیار دانشکده پرستاری و مامایی تبریز
هما یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد
سعید حبیبزاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحدمهاباد

چکیده:

پس از زایمان تمام توجه خانواده ازمادر بهنوزاد معطوف شده و مادران نیز خود به سلامتشان کمتر اهمیت میدهند به همین دلیل بسیاری از مادران مشکلات سلامتی زیادی را حتی تا سالها بعد از زایمان تجربه می کنند و به دنبال رفع آنها هم نیستند دراین تحقیق بر آن شدیم در طی یک دوره یکساله به بررسی مشکلات تجربه شده توسط یک گروه از مادران و دریافت مراقبتهای روتین و علل عدم مراجعه جهت دریافت مراقبتهای روتین به صورت آینده نگر بپردازیم. ۳۰۸ مادر که برای دریافت آخرین ویزیت حاملگی خود هفته ۳۶-۳۸ به مراکز بهداشتی درمانی شهر مهاباد مراجعه کرده بودند انتخاب گردیدند و سپس در روز شش، هشت هفته ودوازده ماه پس از زایمان مورد مصاحبه قرارگرفتند.