سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی اسلام و سلامت روان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا صحراییان –

چکیده:

یکی از مسائل مهم در زندگی بشر سلامت روان و شناخت شیوه دستیابی به آن می باشد. قرآن کریم و سنت پیامبر-صلى الله علیه وسلم- روش کامل و جامعی را برای تأمین سلامت روان و علاج بیماری های روانی و مشکلات انسان به ارمغان آورده است که از ایمان به خدا و ایمان به وحدانیت او سرچشمه می گیرد . قرآن کریم در بسیاری از آیاتکریمه ی خود، بر اهمیت ایمان تأکید می کند، زیرا ایمان به خداوند متعال، اساس سلامت روان است که در اسلام از آنبه حسن خلق تعبیر می شود و پایه ای برای ایجاد شخصیت بهنجار است که در نهایت اعتدال و توازن قرار دارد. بر ایناساس، اسلام شاخص هایی را برای تأمین سلامت روان انسان، تعیین کرده است که در ایمان به خداوند متعال و یکتاییاو، تقوی و پرهیزکاری و برخوردار بودن از خصال مثبت و مفید و به کارگیری آنها در همه جنبه های زندگی، خلاصهمی شود . بنابراین شناخت اسلام و پیروی از همه ی جوانب آن: عقیده، احکام، عبادات و اخلاق، روان انسان را تزکیهنموده و شخصیتش را پرورش می دهد. همچنین راه صحیح و سالم را به او می شناساند، تا دریابد که با پایبندی به آن وپیروی از فرامین الهی می تواند از درجه ی بالایی از سلامت روان و اعتدال و توازن در شخصیتش برخوردار شود و به اینترتیب به رشد و کمال خود و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرتش دست یابد.