سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش سلامت روانشناختی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مریم صیدی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی سلامت روانشناختی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه و عوامل مرتبط با آن برروی ۲۰۰ دانشجوی دختر و پسر مشغول به تحصیل در سال ۱۳۸۷ که بصورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدهبودند اجرا شد در ابزار مورد استفاده در تحقیق علی-مقایسه ای حاضر پرسشنامه ۹۰ scale و یک پرسشنامه محقق ساخته بود. نتایج این تحقیق که با استفاده از آزمون t بدست آمد عبارت بود از اینکه بین سلامت روانی افراد مورد مطالعه باتحصیلات اولیا جنسیت و سن خود دانشجویان رابطه معنی داری وجود دارد P<0/01 و همچنین نتایج نشان داده است که بین گروه های سنی و جنسیت تحصیلات و شغل اولیای افرادمورد مطالعه با سلامت روانی ، ا فسردگی ، اضطراب و اختلال وسواس رابطه معنی داری وجود دارد p<0/01