سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدامین باغچه سرا – کارشناس ارشد مهندسی مواد- شناسایی و انتخاب مواد مهندسی- عضو هیات علمی

چکیده:

در این پژوهش کامپوزیت Al/ZrO2 از طریق روش گردابی یا اختلاط مستقیم تهیه گردید. در این روش، ذرات ZrO2 به قطر ١ میکرون به آلیاژ Al-356 در حالت مذاب افزوده گردید و در قالب فلزی ریخته گری شد. تاثیر پارامترهای درصد حجمی (V%) ذرات ZrO2 و دماهای مختلف مذاب آلومینیوم، بر بیشینه استحکام کششی کامپوزیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله، نشاندهنده افزایش بیشینه استحکام کششی نمونه های کامپوزیتی نسبت به فلز زمینه می باشد به طوری که در بهترین حالت در نمونه ای با ١۵ درصد حجمی سرامیک و دمای ریخته گری ٧۵٠ درجه سانتیگراد، با استحکام کششی برابر ۲۳۲ مگاپاسکال ، ۷۰% افزایش در استحکام نسبت به فلز زمینه حاصل گردید. همچنین با بررسی سطوح شکست ایجاد شده در نمونه های کامپوزیتی Al-ZrO2 ، شکست ایجاد شده در این نمونه ها، از نوع ترد تشخیص داده شد که بسته به متغیرهای مذکور تشدید می گردد.