سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی باستان شناسی و معماری سازه های آبی دزفول

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

زینب بشکوفه – دانشگاه محقق اردبیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی

چکیده:

از نظر مطالعات باستان‌شناسی، شیوه‌های تدفین، اطلاعات ارزشمندی را در زمینه‌های مختلف زندگی اجتماعی، اقتصادی و دیگر جنبه‌های لازم در جوامع پاسبان فراهم می‌آورد. در این مقاله شیوه‌های تدفین در ایلام در دشت شوشان بر اساس پژوهش‌های جدید مورد تحلیل قرار گرفته است. این دوره با رتبه‌های اجتماعی مختلفی همراه بوده است. شیوه‌های تدفین جز مراسم اجتماعی محسوب می‌شوند که در هر سطح و طبقه‌ای به گونه‌ای متفاوت اجرا می‌شوند.این تمایز های اجتماعی در شیوه‌های تدفین این دوره دیده می‌شود. یکی از متداول‌ترین شیوه‌هایی بازسازی جوامع گذشته، مطالعه تدفینها می‌باشد . در این پژوهش بررسی خود به اجتماعی بر اساس، شیب های تدفین دوره ایلام بر اساس کاوش‌های جدید در دشت شوشان مورد بررسی قرار گرفته است. موقعیت و جایگاه اجتماعی فرد متوفی در به کارگیری شیوه تدفین در این دوره ظاهراً تأثیرگذار بوده است .