سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی نقی زاده – کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط، دانشگاه علوم پزشکی
امیر حسین محوی – عضئ هیئت علمی گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پز
حسین علیدادی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عبدالرئوف دادپور – کارشناسی بهداشت محیط ،مرکز بهداشت شهرستان خواف

چکیده:

سیلس ماده معدنی فراوانی است که در طبیعت به اشکال گوناگون یافت می شود ، خطر زایی بلوری آن یا آلفا کوارتز ( سیلس آزاد) بیشتر از بقیه است. تماس باگرد و غبارهای حاوی سیلیس باعث آسیبهای ریوی و درنهایت منجر به سیلیکوزیس و مرگ می شود . هدف از این بررسی سطح تراکم گرد و غبار و سیلیس آزاد و میزان مواجهه کارگران معدن سنگ آهن خواف با آن بود.با استفاده از روشهای نمونه برداری فردی و محیطی میزان تماس با گرد و غبار کل و قابل استنشاق اندازه گیری و غلظت گرد و غبار و سیلیس آزاد ، نمونه های گرد و غبار توسط روش پراش اشعه ایکس (XRD ) مورد انالیز قرار گرفتند و با مقادیر استاندارد مقایسه شدند. یافته ها : بالاترین میانگین تراکم گرد و غبار و سیلیس آزاد کل مربوط به ایستگاه سنگ شکن (فرمول در متن اصلی مقاله) و کمترین آنها مربوط به ایستگاه اداری و نگهبانی(فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد. بالاترین میانگین تراکم گرد و غبار و سیلیس ازاد قابل استنشاق مربوط به ایستگاه حفاری تپه قرمز شماره ۱ (فرمول در متن اصلی مقاله) و کمترین آنها مربوط به ایستگاه چکش بادی (فرمول در متن اصلی مقاله) می باشد.مقدار گرد و غبار کل فقط در ایستگاه ادرای و نگهبانی پایین تر از حد استاندارد ایران بود و در بقیه ایستگاه ها چندین برابر این استاندارد قرار داشت.مقدار گرد و غبار استنشاقی در همه ایستگاهها بالاتر از حد استاندارد ایران بود . همچنین سیلیس ازاد قابل استنشاق تنها در ایستگاه چکش بادی کمتر از استاندارد ایران بود. با توجه به این مقادیر بسیار ضروری است با رعایت روشهای مختلف از ایجاد و انتشار گرد و غبار جلوگیری شود.