سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ساحل پاکزادتوچایی – عضو هیئت علمی دانشگاه زابل
فاطمه عین الهی پیر –

چکیده:

جهت بررسی میزان آلودگی فلزات سنگین درمرزهای ساحلی جنوب شرقی ایران نمونه برداری از رسوب درتابستان ۱۳۸۹ درخلیج گواتر انجام شد پس از آماده سازی غلظت هریک از فلزات توسط دستگاه جذب اتمی اندازه گیری شد الگوی تجمع فلزات دررسوب به صورت Cd < Cu < Zn < Ni بدست آمد این الگوی بدست آمده با تعدادی از مطالعات انجام شده همخوانی داشت براساس مقایسات غلظت فلزات دررسوب با حد مطلوب غلظت فلزات دررسوبات تنها فلز نیکل دارای غلظت بالاتری بود که این می تواند ناشی ازسنگ اوفیولیت بستر باشد.