سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد شیرالی نژاد – مربی گروه مهندسی ماشینهای کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
رضا مقدسی – استادیارکشاورزی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی سطح کشت بهینه بمنظور مالکیت تراکتور و ماشینهای کشاورزی با استفاده از برنامه ریزی خطی در سال ۱۳۸۸ در خوزستان انجام گردید. شش محصول زراعی متداول که در منطقه زیر کشت می رود در دو فصل بهاره و پائیزه مورد بررسی قرار گرفت. تراکتورهای مسی فرگوسون ۲۸۵ و ۳۹۹ به عنوان تراکتورهای در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد، تراکتور ۲۸۵ و ۳۹۹ به ترتیب قادرند حداکثر سطح ۲۹ و ۳۶ هکتار را تحت عملیات قرار دهند که حداکثر عایدی در این سطوح در مجموع کشت پائیزه و بهاره به ترتیب ۳۳۴/۸و۴۹۴/۴ میلیون ریال خواهد بود. همچنین نتایج نشان داد که از نظر اقتصادی استفاده از تراکتور ۲۸۵ تا سطح ۲۰ هکتار مناسب تر از ۳۹۹ و کاربرد ۳۹۹ در انجام عملیات مختلف زراعی در سطوح کشت بالاتر از ۲۰ هکتار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه تر است. مقایسه سطح توجیه مالکیت تراکتور و ماشین ها نشان داد حداقل سطح توجیه کننده مالکیت تراکتور های ۲۸۵ و ۳۹۹ به ترتیب ۱۴/۳و۲۰ هکتار است