سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی شهر الکترونیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

آمنه بهجتی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات ، پردیس بین الملل دانشگاه
محمود مرادی – استادیار ، گروه مدیریت دانشگاه گیلان
اسدالله شاه بهرامی – استادیار ، گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان

چکیده:

چالشی که شهرداریها را در راستای مکانیزه شدن تحت تاثیر قرار می دهد، استفاده از راهکارهای تکنولوژی، بدون درک عمیق و صحیح از قابلیتها و توانمندیهای آنها و نقاط مستعد برای ایجاد سرویسهای دانش محور است. رویکرد جدید مدیریت مبتنی بر دانش به توسعه سیستم ها و ابزارهایی می پردازد تا سازمان ها را در خلق، یکپارچه سازی، انتقال، تسهیم و نهایتا بکارگیری دانش یاری دهد که از جمله نتایج مهم بکارگیری این رویکرد کمک به اتخاذ تصمیمات به موقع و صحیح بر اساس اطلاعات و دانش در دسترس است. ازین منظر و با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله وضعیت بلوغ سیستم های مدیریت دانش در شهرداری رشت بررسی شده و راهکارهایی به منظور ارتقا سطح بلوغ آنها ارائه گردیده است. بدین منظور از پرسشنامه ای با طیف لیکرت ( ۵گزینه ای) که بطور تصادفی ۸۶ نفر از مدیران و کارشناسان شاغل در مجموعه شهرداری رشت بدان پاسخ گفتند، استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که به طور کلی میزان بلوغ ۵۸ درصد سیستم های مدیریت دانش در سطوح ابتدایی و کمتر از سطح بلوغ میانگین سیستم ها ( ۲٫۲ ) قرار دارد و سطح بلوغ ۴۲ درصد سیستم ها بیش از سطح بلوغ میانگین سیستم ها است.