سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدیه ارسی –
شبنم زارعیان –
فرشاد کیوان بهجو –
زهرا حسن زاده –

چکیده:

بشر از ابتدای خلقت به بهره برداری از منابع طبیعی پرداخته استفاده غیر معقول از زمین و بهره برداری بی رویه از دریا ها , و تخریب جنگل ها هر روزه ادامه دارد بهرهبرداری و تخریب در یک قرن اخیر سرعت سر سام آوری بخود گرفته است کسانی که از این ثروت و هدیه الهی استفاده می کنند موظفند از آن به طور صحیح بهره برداری نموده، آباد و سرسبز به نسل بعد از خود تحویل نمایند. عالی ترین راه جهت مبارزه با بیماری هاست و در این راه، آموزش را منطقی تر و کارآمدتر از روش های دیگر می دانیم. تا چه حد برای مبارزه با گسترش بیماری مرگبار نابودی منابع محیطی و جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع تلاش می کنیم ؟ میزان اطلاعات مردم در مورد اهمیت منابع طبیعی تا چه حد است؟ تا چه حد به کار آموزش در این زمینه می پردازیم؟ نقش و اهمیت منابع طبیعی در توسعه و پیشرفت اقتصادی کشورها بر کسی پوشیده نیست.بهره برداری صحیح و معقولانه منابع طبیعی رمز موفقیت بسیاری از طرح های توسعه توریسم در سطوح ملی،منطقه ای و محلی است. بنابراین با این مقدمه به نظر می رسد لازم است به پژوهش در زمینه سطح آگاهی مردم از اهمیت منابع طبیعیبپردازیم