سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مکانیزاسیون و فناوری های نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا فعله گری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون
حمیدرضا قاسم زاده – استادگروه مهندسی ماشین های کشاورزی تبریز
حسین نوید – استادیار
محمد مقدم واحد – استاددانشگاه تبریز

چکیده:

امروزه تراکتور به عنوان عاملی اصلی درکشاورزی مکانیزه محسوب میشود مکانیزه کردن عملیات کشاورزی مستلزم استفاده صحیح از تراکتور وادوات دنباله بند می باشد و استفاده صحیح از تراکتور وادوات نیازمند دانش تنظیمات نگهداری و تعمیرات است که باید به صورت یک دفترچه مناسب تدوین شود کتابچه راهنمای تراکتور باید شامل آموزشنحوه استفاده از ان به زبانی ساده باشد هدف پژوهش حاضر ارزیابی رضایت کشاورزان از محتویات دفترچه راهنما که نحوه کارکرد تراکتور را آموزش دهد بود برای گردآوری اطلاعات ۳۱۰ نفر از کاربران تراکتور مسی فرگوسن ۲۴۰و۲۸۵و۳۹۹ دراستان های اذربایجان غربی و شرقی کردستان همدان کرمانشاه گیلان و مازندران به روش تصادفی انتخاب گردید و پرسشنامه هایی تکمیل گردید پاسخ ها شامل شش گزینه عالی خیلی خوب خوب متوسط ضعیف و خیلی ضعیف بهترتیب با امتیاز ۶و۵و۴و۳و۲و۱ بودند که توسط کشاورز تکمیل گردید نتایج پرسشنامه ها با استفاده ازنرم افزار SPSS19 استخراج و تحلیل گردید میانگین نتایج برابر ۲/۳۴ بود که نشان دهنده عدم رضایت کشاورزان بود.