سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بتول باهک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

بخش کشاورزی نقش بسیار حیاتی در اقتصاد ملی هر کشوری ایفا می‎کند. در کشور ما این بخش حدود ۲۷درصدتولید ناخالص ملی ،۲۳درصد اشتغال و بیش از ۸۰ درصد مواد غذایی جامعه را تامین می کند. تغییرات دما اثرات انکار ناپذیری بر میزان تبخیر و تعرق، سیکل هیدرولوژی، کشاورزی پایدار و مصارف آب بر جای می‎گذارد. در تحقیق حاضر تغییرات سری زمانی دمای ایستگاه سینوپتیک یزد طی دوره آماری ۲۰۰۵-۱۹۵۳میلادی با استفاده از روش‎های آماری و نرم افرارهای SPSS و MINITAB تحلیل و پیش‎بینی شده و سپس تأثیر تغییرات دما بر میزان تبخیر و تعرق و مصرف آب در بخش کشاورزی در محیط نرم‎افزاری CROPWAT برآورد شده است. نتایج تحفیق نشان دادبه ازای یک درجه سانتی‎گراد افزایش دما ودر شرایطی که رطوبت نسبی ، سرعت باد و ساعات آفتابی و سایر پارامترها ثابت فرض شودد میزان مصرف آب دربه میزان قابل توجهی (بیش از ۵۰ میلی متر)افزایش می یابد.