سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نواب حاتمی – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
امین کاظم نژادبناری – دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ماهشهر، گروه مهندسی شیمی، ماهشهر، ایران
اسدالله ملک زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران

چکیده:

دراین تحقیق رابطه ای برای سرعت قطرات درمحفظه خشک کن ارایه شده است طبق این مدل سرعت ذرات پراکنده شده از دو نازل با قطر روزنه ۳و۳/۵ میلی متر بررسی شده است و نمودار انان برای سه زمان انتخابی ۲و۴و۶ثانیه برای هرنازل رسم گردیده است کاهش سرعت محوری قطرات درطول خشک کن براثر افزایش نیروی دراگ و افزایش میزان انتقال جرم به علت افزایش زمان ماند از نتایج این مقاله بوده است همچنین دراین مطالعه مقایسه ای بین سرعت قطرات برای دو نازل انجام شده است تولید قطرات کوچکتر و با سرعت بیشتر درنازل با قطرروزنه ۳ میلی متر نسبت به نازل با قطرروزنه ۳/۵میلیمتر از نتایج این مقایسه است.