سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امراله مرادی – موسسه سروش منزلت افزا
محمود مانی – دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
کامران رئیسی چرمکانی – دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی رنجبر – دانشکده مهندسی کنترل هوایی دانشگاه هوایی شهید ستاری

چکیده:

لوله شوک دستگاهی است که می تواند با ترکاندن دیافراگمی که یک گازپرفشار را از گاز کم فشار جدانمودها ست یکموج شوک متحرک ایجادنماید یکی از کاربردهای مهم لوله شوک مطالعه اینگونه امواج شوک متحرک است درسالهای گذشته برا یمحاسبه سرعت موج شوک و بررسی تغییرات فشار از روشهای نوری که متداولترین آنها شلرین بوده است جهت کالیبراسیون تونلهای باد و لوله شوک استفاده شده است این روش مستلزم بررسی شکل موج شوک و تخمین سرعت موج شوک از تصویر ضبط شده می باشد لیکن از دقت بالایی برخوردار نبوده و راه اندازی آن مستلزم زمان و هزینه زیادی می باشد دراین مقاله روشی ارایه گردیده است که امکان اندازه گیری سرعت موج شوک را درون لوله شوک با بالاترین دقت حداقل زمان و هزینه فراهم می نماید.