سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

وحید علیزاده میرارکلائی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی،دانشگاه تبریز
رضا تقی پور – استادیار، دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه عمران
هومن آذری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه، موسسه آموزش عالی پردیسان فریدونکنار

چکیده:

در گذشته تحقیقاتی که در زمینه تحلیل دینامیکی سازه انجام میگرفت شتاب نگاشتها را به صورت یکنواخت به بدنه سد وارد مینمودند. اما در واقعیت در سازه های بزرگی همانند سد، پل و غیره شتاب نگاشت در طول این سازه ها تغییر میکند و نتایج تحلیلآن با حالت یکنواخت می تواند تفاوتهایی داشته باشد. با توجه به اینکه سازه سد بسیار بزرگ است و تخریب آن خسارت جانی و مالی زیادی به بار خواهد آورد به همین خاطر نیاز است تحت آنالیز دقیق تری قرار بگیرد. در این تحقیق برای مدل سازی هندسه سد امیرکبیر از نرم افزارSolidwork و برای تحلیل آن از نرم افزارAbaqus استفاده شده است و حتی المکان سعی گردیده هندسه سد و دره به واقعیت نزدیک باشد. همچنین مدل را تحت شتاب نگاشت های مختلف در بدنه سد تحلیل کرده و نتایج حاصل از تحلیل یکنواخت با تحلیل غیر یکنواخت مقایسه گردیده شده است. نتایج حاکی از آن است که تنش های حاصل از تحریکات غیر یکنواخت به مقدار قابل توجهی متفاوت از تنش های حاصل از تحریکات یکنواخت می باشد.