سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زارعی – کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم وفنون دریایی خرمشهر
یعقوب محمدی –

چکیده:

فلزات سنگین از مهمترین آلاینده های فلزی در محیط آبی هستند که به علت پایداری بسیار بالا خطرات بسیار بالایی را بر موجودات در اکوسیستم تحمیل می کنند که مهمترین آنها Cd، Hg، Ni، Cu،V ،Zn وPb هستند. این فلزات در محیط آبی تحت تاثیر عوامل فیزیکوشیمیایی مختلف قرار گرفته و در نهایت اغلب آنها از فاز آبی خارج شده و وارد رسوبات می شوند وتاحد زیادی از دسترسی زیستی خارج می شوند. اما ممکن است دوباره توسط فرآیندهای مختلف از قبیل ایجاد آشفتگی توسط موجودات بنتیک و خورده شدن رسوبات به وسیله رسوب خواران دوباره به چرخه زیستی وارد شوند. سخت پوستان بنتیک به علت در تماس بودن با رسوبات به مقدار زیاد تحت تاثیر آلاینده های موجود در آن قرار می گیرند و به علت نداشتن سیستم متابولیسمی پیشرفته آنها را در بدن خود تغلیظ می کنند و به همین دلیل به منظور پایش زیستی آلاینده ها و تعیین میزان دسترسی زیستی آلاینده ها در رسوبات به کار می روند. فلزات به سه دسته ی ماکرونوترینت، میکرونوترینت و غیر ضروری برای موجودات تقسیم می شوند که موجودات نسبت به هر کدام از آنها واکنش منحصر به فردی نشان می دهند و دامنه سمیت هر کدام از فلزات بسته نوع فلز، گونه موجود و شرایط فیزیکو شمیایی متفاوت است