سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مژده گنجی – دانشجوی کارشناسی ارشد . کرج ، مشکین دشت ، بلوار امام خمینی ، پژوهشگاه مواد و انرژی
منصوره گنجعلی – هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
محمدرضا رحیمی پور – هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی
منیره گنجعلی – هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده:

پوشش های نانو کامپوزیتی Fe / TiC به منظور افزایش سختی به صورت درجا بر سطح فولادهای کربن جزئی توسط لیزر درمد پیوسته تشکیل شده اند. مخلوط پودرTi+C وFeبا اندازه ذرات حدود ۳۰ نانومتر بر سطح زیر لایه تحت پرتوی لیزرCO2با توان ۱/۵kW در محیط گازی هلیم خالص پوشش کاری میشود. تشکیل ذرات کاربید تیتانیم در زمینه آهن به کمک پراش اشعهXRD ) Xنشان داده شده است . تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشیSEM) از سطح مقطع این پوشش ها نشان داد که با اافزایش عمق مقدار ذراتTiC کاهش می یابد. سختی پوشش و زیر لایه با استفاده از یک دستگاه ریز سختی ویکرز با بار۱۰۰gr وزمان۱۵sاندازه گیری می شود. نمودار میکروسختی مقطع عرضی پوشش نشان دهنده کاهش گرادیانی میزان سختی است. با توجه به تصویر میکروسکوپی ونمودار میکروسختی، مقطع عرضی منطقه پوشش داده شده براساس میزان سختی به چهار ناحیه تقسیم می شود. افزایش زیادی که در سختی ناحیه اول مشاهده شده به علت وجودذراتTiCو تغییرات در سختی به علت نحوه توزیع ذرات سختTiC در زمینه است