سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین بایبوردی – کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده مواد.
محمدحسین بینا – دانشجوی دکتری، دانشکده مواد پیشرفته و انرژی های نو، سازمان پژوهشهای ع
کامران امینی – استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی، دانشکده مواد.
ابوالقاسم دهقان – استادیار، دانشگاه شیراز، دانشکده مواد.

چکیده:

در این تحقیق، به بررسی سختی و مقاومت به سایش پوشش الکترولس دولایه کامپوزیتیNi-P/Ni-B-BN نانوکریستالی پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا پوشش الکترولس نیکل– فسفر با ضخامت ۱۵ میکرون و سپس پوشش الکترولسNi-B-BNبا ضخامت ۱۰ میکرون بر روی سطح نمونه هایی از جنس فولادCk45اعمال شد. سپس نمونه های پوشش داده شده تحت عملیات حرارتی به مدت یک ساعت در دمای ۴۰۰ درجه سانتیگراد قرار گرفتند. تأثیر اضافه کردن ذراتBN و عملیات حرارتی بر مرفولوژی، تغییرات ساختاری و رفتار سایشی پوشش ها با انجام آزمونهای میکروسکوپ الکترونی روبشی، تفرق اشعه ایکس و نیز آزمایش سایش پین بر روی دیسک در دمای محیط مورد بررسی قرار گرفت. همچنین سختی پوشش های حاصل قبل و بعد از عملیات حرارتی و اضافه کردن ذراتBN توسط دستگاه ریزسختی سنج ویکرز اندازه گیری شد