سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوالفضل زارع مهرجردی – دانشکده مهندسی نساجی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان.
محمد مرشد –
حسین توانایی –
مصطفی یوسفی –

چکیده:

یکی از روشهای کاهش پرزدانه بر روی منسوجات و تولید الیافی با میزان پرزدهی پایین، کاهش مقاومت الیاف در برابر خمش می باشد که این کار را میتوان با کاهش جرم مولکولی متوسط پلیمر از طریق کنترل فرایند پلیمریزاسیون انجام داد.همچنین میزان سختی خمشی منسوجات به عواملی همچون نوع لیف مورد استفاده و ریزساختار آن بستگی دارد. از این رو، هدف از انجام این تحقیق، تولید الیاف پلیاستر با خواص پرزدهی پایین و سپس بررسی و مقایسه خواص مکانیکی و فیزیکیآنها با الیاف پلیاستر معمولی و تأثیر مراحل مختلف ریسندگی بر روی سختی خمشی الیاف میباشد. نتایج حاصل ازآزمایشات نشان میدهد که الیاف پلیاستر با میزان پرزدهی پایین دارای میزان تبلور و آرایشیافتگی و همچنین سفتی کمتری نسبت به الیاف پلیاستر معمولی بوده ولی ازدیادطول آنها بیشتر از الیاف معمولی میباشد