سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا تابش پور – استادیار دانشکده فنی دانشگاه تربیت معلم سبزوار
افسانه سادات موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تفرش
حمیدرضا صبا – استادیار دانشگاه تفرش

چکیده:

یکی از آسیب های جدی وارده به ستونها پدیده ستون کوتاه است که در مراحل تحلیل و طراحی درنظر گرفته نمی شوند و بنابراین تسلیحات و محصور شدگی آن ها به مقدار کافی نخواهد بود که منجر به شکست ترد برشی می گردد مساله ی اصلی در این مقاله مدلسازی یک قاب بتنی به همراه دیوار پرکننده آجری دارای بازشو با استفاده از تحلیل استاتیکی غیرخطی SAP2000 می باشد که برای مدلسازی ساده دیوار از ایده میله معادل استفاده شده است با توجه به مشاهدات زلزله های گذشته این روش راه حل مناسبی به منظور درنظر گرفتن اثرات ستون کوتاه در محاسبات لرزه ای برای مهندسان فراهم می کند.