سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت ساخت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هومن نیکخواه خواجه عطایی – دانشکده عمران-دانشگاه صنعتی امیرکبیر- پردیس بندرعباس

چکیده:

کاربرد مهم کامپوزیت های پلیمری یا بافت تقویت شده (FRP) فراهم کردن پوشش برای ستون های بتن تقویت شده است تا قابلیت ان ها را برای تحمل نیرو افزایش دهد. با این حال این کاربرد در کل منحصر به ستون های کوتاه است زیرا راهنمای موجود برای طرح و محاسبه شامل مقررات برای طرح پوشش های (FRP) برای ستون های بلند و باریک نمی باشد. این مقاله ، مدلی نظری برای ستون های بتن مسلح بلند و باریک محفوظ و پوشیده شده با frp بر اساس شیوه انتگرال عددی ارائه می دهد. مدل تنش-کرنش Lam و Teng برای توصیف وضع بتن محفوظ و پوشیده شده با frp در این ستون بکار می رود. همچنین این مقاله ۱۶ نمونه تست شده ارائه می دهد که ۱۲ تای ان ها به عنوان ستون های تحت گریز از مرکز مختلف و ۴ تا به عنوان تیرک های تحت بارگیری ۴ نقطه ای بررسی شدند. این برنامه ازمایشی ثابت کرد که قرار دادن فیبرها ، همانند پوشش دادن نمونه ها با FRP خواص بتن بویژه قابلیت کشش ان را بهبود می بخشد.