سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای قابوسنامه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

طه صادری – دانشجوی دوره دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تبریز

چکیده:

برای بررسی سبک یک اثر روش های مختلفی در کتاب های سبک شناسی عنوان شده اند. هر روش می تواند برای یک نوع متفاوت از سبک شناسی مناسب باشد. برای سبک شناسی زبانی، تحقیق در چگونگی کاربرد کلمات در آن اثر مهم است. در این مقاله، تحقیقی در باره چگونگی کاربرد صفات در قابوسنامه به عنوان یکی از آثار فاخر زبان فارسی انجام گرفته است. با تحلیل نتایج حاصل از این تحقیق، نشان داده می شود که بررسی آماری آثار می تواند در بیان دقیق تر و علمی تر سبک یک اثر تا چه اندازه مفید باشد.