سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

احمد بذلی – معاون راهبری و توسعه سرمایه های انسانی ایران خودرو، کارشناس منابع ان
فرزانه اصلی بیگی – کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، کارشناسی مهندس صنایع – برنامه ریزی و تح

چکیده:

شرکت مادر یا شرکت هلدینگ شرکتی است که شماری از شرکت های دیگر را تحت پوشش خود دارد. در واقع شرکت هلدینگ ستاد فرماندهی شرکت های تابعه است که شرکت های تحت پوشش را در مسیر ارزش آفرینی و هم افزایی هدایت و رهبری می کند. شیوه تعامل شرکت هولدینگ با شرکت های تابعه پس از تعیین راهبردهای هلدینگ از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. این موضوع از آن حیث اهمیت دارد که هلدینگ باید از حسن انجام امور در شرکت های تابعه و حرکت در راستای راهبردهای کلی هلدینگ حصول اطمینان یابد. لذا داشتن الگوی جامع کنترل استراتژیک برای هولدینگ ضرورت می یابد. سبک های تعامل و نظارت در هلدینگ ها بر مبنای دو مولفه برنامه ریزی و کنترل به سه قسمت طبقه بندی می شود؛ برنامه ریزی استراتژیک، کنترل مالی ، کنترل استراتژیک مطالعات مبین آن است که شرکت ها به تناسب تدوین و اجرای استراتژی های کسب و کار و نیز ویژگی ها و اقتضائات سازمانی خود از مدل های مختلفی در راستای تعامل و کنترل استراتژیک در سطح شرکت های گروه استفاده می کنند. این موضوع در حوزه استراتژی های وظیفه ای نیز صادق و دارای پیچیدگی مضاعف است. بنا براین در این مقاله ضمن مرور بر ویژگی های شرکت های هولدینگ و برنامه ریزی و کنترل استراتژیک منابع انسانی، یک الگوی تعاملی در سطوح افقی و عمودی شرکت های گروه صنعتی ایران خودرو ارائه شده است که در صورت اجرای مناسب می توانند زمینه ساز بهبود جدی در سیاستگذاری و راهبری منابع انسانی در شرکت های هلدینگ گردد.