سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ازاده حسینی بالام – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه اصفهان
اکبر قاضی فرد – دانشیارگروه زمین شناسی دانشگاه اصفهان
رسول اجل لوئیان – دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده:

ایران بخشی از بزرگ ترین ناحیه ی دگرریختی و همگرائی زمین است و یکی از مهمترین نتایج این دگرریختی زمین لرزه ها است. بنابر این بررسی زمین لرزه های به وقوع پیوسته و کشف ارتباط آن ها با زمین ساخت منطقه می تواند باعث شناخت استعداد لرزه خیزی مناطق مختلف کشورگردد. هدف از این مقاله بررسی خصوصیات سایزموتکتونیکی در گستره ی مورد مطالعه ی طرح احداث سد خاکی خنچه، در جنوب غرب کاشان به مختصات ۵۲۰۲۸۶ طول جغرافیایی و ۳۷۶۰۲۲۸ عرض جغرافیایی سیستم مختصاتUTM می باشد. در محدوده ای به شعاع ۱۰۰ کیلومتری محل سد، داده های مربوط به زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی گردآوری و بررسی شده است. ریسک زمین لرزه در ساختگاه سد خنچه بر پایه روش های احتمالاتی و تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. پس با به کارگیری روابط و روش های آماری مناسب نظیر روابط گوتنبرگ- ریشتر و روش تخمین بیشینه ی محتمل (کیکو و سلوول) پارامترهای لرزه خیزی، دوره بازگشت و احتمال رویداد زمین لرزه ها بر حسب بزرگای آن ها محاسبه گردیده است. از میان گسل های موجود در گستره طرح، گسل کاشان به دلیل نزدیکی به ساختگاه سد ( ۵ کیلومتر) از اهمیت خاصی برخوردار است، به طوری که این گسل توانایی ایجاد بیشینه شتاب افقی معادل۰/۳۴ شتاب ثقل زمین را در محل ساختگاه دارد