سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سهیل سهیلی – کارشناس ارشد هوافضا
فتح اله امی – استادیارگروه هوافضا دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده:

دراین پژوهش ضمن بررسی پیشینه ی سناریوهای مختلف برای آینده ی حمل و نقل هوایی درجهان و معرفی حمل و نقل نسل آینده به بررسی سامانه هوشمند حمل و نقل هواپیماهای سبک پرداخته شدها ست چرایی و چگونگی پیش گرفتن رویکرد مذکور درکشورهای دیگر و ایران مورد بحث و بررسی قرارگرفته و تاثیر رویکرد نسل آینده برساختارهای علمی ، پژوهشی ، صنعتی کشور بررسی شده است یکپارچه سازی تحقیقات علمی و صنعتی بکارگیری نخبگان علمی و جلوگیری از فرار مغزها و همچنین استفاده از پژوهشهای دانشجویی و جهت دهی آنها از نتایج این طرح می باشند انواع مختلف وسایل پرنده بکارگیری شده دراین سامانه طبقه بندی گردیده و پیشنهاداتی در خصوصی انتخاب نمونه ای با هدف ایمنیو سازگاری با محیط زیست ارایه گردیده است نحوه ی بومی سازی سامانه با درنظر گرفتن اصل ۴۴ قانون اساسی و نقش نهادهای خصوصی درتکمیل زنجیره تامین ضمن بررسی سناریوهای مختلف آورده شده است با توجه به شرایط نسبتا برابر کشورها در ورود به عرصه های جدید امکان کاستن از شکافهای تکنولوژیک و پرهیز از حلقه های آزمون و خطا ایجاد می شود.