سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

سعید امانپور – استادیار رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و عضو هیات علمی دانشگاه شهید
علی اصغر آدینه وند – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید چم

چکیده:

مرکز شهر، بستر مهمی برای فعالیت های مختلف است. در نتیجه این فضاها(مرکزهای شهری) نیازمند توجه ای نو ودقیق می باشد،تا بتواند براساس رویکرد توسعه پایدار،فضایی مناسب برای شهروندان خصوصا افراد ساکن محلات مرکزی شهری پدید آورد. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مرکز شهر در حیات شهری بابلسر به بررسی سازگاری کاربری ها و همچنین نقاط ضعف و قوت آن پرداخت شده است. هدف این مقاله بررسی کاربری ارضی محلات مرکزی شهر،به طور نمونه محله باغ فلاحت بابلسر است. آن گونه که بررسی های به عمل آمده نشان می دهد، محله مرکزی باغ فلاحت از منظر توسعه پایدار، سازگاری کاربری ها،و همچنین سرانه کاربری ها جز در مورد فضای سبز از میزان مناسبی برخوردار است. روش تحقیق و گرداوری مطالب توصیفی،تحلیلی مبتنی بر برداشت های میدانی است.در این مقاله کاربری اراضی محله مرکزی باغ فلاحت شهر بابلسر با توجه به مدل SWOT تحلیل و بررسی شده است و برای تهیه نقشه ها از محیطGIS ARC استفاده شده است