سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حسین فتحی – محققین باغبانی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر
علی شیردل –
عادل پیرایش –
حسین کربلایی خیاوی – محقق آفات و بیماریهای گیاهی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشگین شهر

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین ارقام شلیل در شرایط اقلیمی مشگین شهر تعداد ۱۱ رقم شلیل شامل : ایندوپندنس، استارگلد، استارک سنگلو، سانکینگ، گیوتا، شبرنگ کرج و قرمزه پاییزه مشهد وینبرگر، وگا، اوریون وجی او ایا از نقاط مختلف کشور جمع آوری وروی پایه بذری میسوری پیوند شده و پس ازانتقال به زمین اصلی درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی RCBD با سه تکرار کشت و ارزیابی گردید درطول سه سال خصوصیات رویشی ارقام مورد مطالعه شامل میزان رشد رویشی سالانه قطر تنه، ارتفاع وسط گسترش تاج درختان بررسی شده و درنهایت بعد از انجام تجزیه هایآماری سالانه اکثر ارقام مورد بررسی سازگاری نسبتا مناسبی با منطقه نشان دادند ولی از لحاظ خصوصیات رویشی ارقام استارگلد، استارک سانگلو، قرمز پاییزه مشهد گیوتا، سانکینگ و ایندوپندانس نسبت به سایر ارقام برتری داشتند و ارقام امیدبخش محسوب می شوند و جهت کشت و احداث باغات جدید و یا جایگزینی درباغهای شلیل منطقه ارقام مناسبی هستند.