سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین فتحی – محققین باغبانی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین شهر
یوسف جهانی – سرپرست مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل مغان
حسین کربلایی خیاوی – هیئت علمی بخش آفات و بیماریهای گیاهی ایستگاه تحقیقات باغبانی مشکین ش

چکیده:

به منظور انتخاب بهترین رقم یا ارقام گیلاس ۷ رقم گیلاس بصورت طرح ملی درایستگاه باغبانی مشگین شهر ارزیابی شدند این طرح شامل ۵ رقم جدید گیلاس با کدهای sk1, sk2, sk3, sk4, SK5 و رقم سیاه مشهد و سیلژ و دلامارکا در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با ۳ تکرار و ۴ اصله درخت درهر بلوک با فاصله ۴×۵ متر ودرمجموع از هر رقم ۱۲ اصله نهال کشت گردید رقم سیاه مشهد به عنوان شاهد درنظر گرفته شد و برای اولین بار از رقم خودگشن گیلاس هم استفاده شد کهدرایران اولین تجربه کشت گیلاس خودباور می باشد ارقام مورد مطالعه از نظر صفات رویشی و زایشی تاریخ گلدهی و برگدهی درمنطقه مورد بررسی قرارگرفتند این صفات شامل تاریخ گلدهی برگدهی تعداد اسپور روی شاخه دوساله میزان رشد سالانه شاخه های یک ساله قطر تنه سطح گسترش تاج درخت ارتفاع درخت و حساسیت به آفات و بیماریهای مهم منطقه بودند پس ازانجام بررسی های لازم در طی سه ساله نتایج نشان دادکه ارقام SK4,SK1 از لحاظ دیرگل و دیربرگ بودن و پربار بودن او ارقام سیاه مسهد و SK2, Sk3 وSK5 از لحاظ رشد رویشی مناسب منطقه مشکین شهر تشخیص داده شدند.