سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی و جشنواره علمی خرمای ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مریم یکتن خدایی – کارشناس ارشد موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال – مرکز تحقیقات کشاورز
حمید زرگری – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری- مرکز تحقیقات کشا
ایران محمدپور – عضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی- مرکز تحقیقات کشاورزی و
غلام سعیدی – کارشناس موسسه تحقیقات خرما و میوه های گرمسیری- مرکز تحقیقات کشاورزی و

چکیده:

به منظور دستیابی به رقم مطلوب و سازگار با شرایط آب و هوایی مناطق خرما خیز و بررسی وضعیت رشد رویشی هشت رقم خرمای تجارتی دنیا حاصل از کشت بافت شامل: خلاص، ابونارنجا، کوش زباد، فرد(ماده)، ابومعان، نبات سیف ، اشرسی و هلالی طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی، هر تیمار سه درخت در چهار تکرار جمعاً بر روی ۹۶ اصله نخل به مدت پنج سال (۸۰-۱۳۷۶) در ایستگاههای تحقیقات کشاورزی حاجی آباد و میناب بطور جداگانه به اجرا درآمد. صفات رویشی مورد ارزیابی شامل ارتفاع کل درخت، قطر تنه، ارتفاع تنه، تعداد پاجوش تولیدی در هر نهال، درصد نهال زنده، مساحت سایه انداز، تعداد برگ سبز، طول برگ، عرض برگ، تعداد برگچه در هر برگ و وزن برگ بودند. نتایج نشان داد که در ایستگاه حاج یآباد ارقام کوش زباد و ابونارنجا از لحاظ رشد رویشی اندازه گیری شده در رتبه اول و ارقام هلالی و اشرسی در رتبه آخر قرار گرفتند. بیشترین رشد رویشی در ایستگاه میناب در ارقام کوش زباد و خلاص و کمترین در ارقام هلالی، اشرسی و نبات سیف مشاهده گردید.