سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

عاطفه یگانه – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
علیرضا فضلعلی – دکترای مهندسی شیمی

چکیده:

در این مقاله دو روش معمول جهت بررسی سازگاری ترمودینامیکی داده های تعادلی(روش های wisniak و ون نس) بر روی تعدادی داده تعادلی مورد بررسی قرار گرفته و نتایج بدست آمده تحلیل شده است. از آنجا که مبنای این دو روش کاملاَ متفاوت است، توافق نتایج حاصل می تواند نشان دهنده صحت داده ها باشد. از سوی دیگر تاثیر انتخاب مدل مورد استفاده در محاسبه خواص ترمودینامیکی در نتیجه بررسی سازگاری ترمودینامیکی سنجیده شد و ملاحظه گردید که صرف نظر از مدل انتخابی نتیجه بررسی یکسان است.