سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

جواد کندری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز
جعفر جوانمردی – دانشیار مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی شیراز
علی اسلامی منش – دانشجوی دکتری، دانشگاه پاریس تک، پاریس، فرانسه
امیرحسین محمدی –

چکیده:

دادههای تجربی در بعضی از سیستمها خیلی کمیاب هستند. علاوه بر آن خطا در دستگاه آزمایش و اندازه گیریها باعث ایجاد دادههایی میشود که غیر قابل اعتماد هستند. در این تحقیق آزمونی برای سازگاریترمودینامیکی دادههای تجربی ارائه میشود. پیش از این محمدی و همکارانش روشی برای آزمون سازگاری ترمودینامیکی بر روی دادههای دما ثابت در مقالات ارائه دادهاند. در اینجا روشی جدید برای قوام دادههایفشار ثابت (دما متغیر) مورد بررسی قرار خواهد گرفت، روش پیشنهادی بر اساس معادله گیبس دوهم است