سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

احمد دادستان – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور مدیریت زمین شناسی مهندسی وزی
ایمان انتظام سلطانی –
محمدجواد بلورچی –

چکیده:

فعالیتهای کشاورزی، افزایش مصارف آب در بخشهای مختلف شرب، صنعت وکشاورزی، فقرو بیکاری، آلودگیهای افسارگسیخته زیست محیطی، انجام وظایف مشخص شده هر بخش در امور بهره برداری از آب و خاک و مهمتر از همه، عدم هماهنگی برنامه های کلان در دراز مدت ، ازجمله عواملی هستند که در مقادیر کمی و کیفی تولید و مصرف، نقش تعیین کننده ای دارند و خدشه در سیر تکاملی هر یک از آنها، زنجیره تعادل بین آنها را از بین می برد و خسارتهای جبران ناپذیری را برجای می گذارد. فروچاله های همدان مولود چنین روندی است. دشتهای کبودرآهنگ و فامنین در شما ل خاوری شهرستان همدان و در سرشاخ ه های رودخانه قره چای قرار دارند . مختصات محدوده مورد بررسی بین ۴۸درجه و ۳۰ دقیقه تا ۴۹ درجه و ۰۰دقیقه طول خاوری و ۰۰دقیقه و ۳۵درجه تا ۳۵درجه و ۱۵ دقیقه عرض شمالی واقع شده است .بر اساس درخواست استانداری همدان سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور، جهت بازدید و ارایه راهکار علمی و کاربردی از علت فرونشستها و جلوگیری از بروز خطرات ناشی از آن در دشتهای کبودرآهنگ، فامنین و همه کسی، اکی پ ۳ نفره ا ز کارشناسان گروه زمی ن شناسی مهندسی به منطقه اعزام و نتایج بررسیها در این نوشتار ارایه شده است