سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

لادن منتظران – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری

چکیده:

سازه های طاقی و قوسی از دیرباز جز زیباترین و پایدارترین سازه های سنتی و قدیمی ایرانی بوده و دربناهای باستانی ایرانی نیز مورد استفاده قرارگرفته اند که امروزه متاسفانه کاربرد آنها درمنازل و خانه ها مورد بی مهری و بی توجهی قرارگرفته است و فقط از این نوع سازه درمعماری مساجد و معابر برخی مکان های مذهبی استفاده می شود این مقاله سعی برآن دارد که با بررسی میزان پایداری و زیبایی این نوع سازه و نیز طرز استفاده آن درخانه های قدیمی و سنتی دزفول به فواید احیای دوباره و مجدد استفاده از این سازه ی پایدار و زیبا درمعماری منازل ایرانی بپردازد روش تحقیق این مقاله توصیفی تحلیلی و تاریخی می باشد.