سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

اسماعیل مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشدمھندسی عمران –زلزله دانشگاه آزاد اسلامی واحد
علی اکبر اهری آبش احمدلو – فوق لیسانس سازه های هیدرولیکی –دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

سازه های مختلف آب و فاضلاب همچون شبک ههای جم عآوری و خطوط اصلی فاضلاب، اغلب بتنی بوده و ساخت و ساز انها سرمایه گذاری عظیمی نیاز دارد. از سوی دیگر این سازه ها به دلیل مجاورت با مواد خورنده موجود در آب و فاضلاب در صورت عدم حفاظت مناسب در مدت زمان کوتاهی نسبت به عمر مفید خود از مدار استفاده و بهر هبرداری خارج شده و مسائل و مشکلات عدید های را به وجود م یآورند. نظر به اینکه خارج کردن خطوط جم عآوری فاضلاب از مدار به منظور تعمیرات اساسی و قطع جریان تقریباً ناممکن است، لذا باید مطالعات لازم در جهت یافتن راهکارهایی به منظور پیشگیری از ایجاد وضعیت های ناخواسته و حفظ سیست مهای مورد نظر انجام پذیرد. در این مقاله با توجه به مشکلات ناشی از بروز خوردگی و سایش و فساد در سازه های بتنی آب و فاضلاب، ضمن معرفی مهمترین عوامل موثر بر بروز این پدید هها، روش های مناسب برای پیشگیری از افزایش مشکلات مورد بررسی قرار م یگیرد. سوالات تحقیق: در این مقاله ، به بررسی سازه هایی بتنی همچون لوله ها، مخازن و روشهای کنترل خوردگی وهمچنین سوالاتی چون عوامل پیدایش ترک در سازه های فوق و دلایل انتخاب مخازن پیش ساخته نسبت به مخازن بتنی مورد بحث می باشد روش تحقیق: در این مقاله درابتدا به بررسی دلایل عمده خوردگی مانندآسیب دیدگی بیولوژیکی،نحوه مبارزه باخوردگی در فاضلابروها ، بررسی آسیب دیدگیهای بتن مسلح و درنهایت معرفی مخازن پیش ساخته آب پرداخته شده است