سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فهیمه شعبان علیزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوردههای چندسازه چوب، دانشگاه علوم کشاورزی

چکیده:

تلاش برای گسترش صنعت تختهخرده با استفاده ازخاک اره و پسماند کشاورزی و سایر محصولات از مواد ضایعاتی همگی در صنعت چوب رو به گسترش است. مطالعات نشان داد امکان تولید تخته خرده از کلش برنج با اتصالات سیمانی وجود دارد این امکان درمناطق متنوعی که برنج رشد میکند با احتمال بالاتری وجود دارد. افزودنیهای شیمیایی که برای تسریع بخشیدن گیرا یی چوب سیمان استفاده شد کلراید آلومینیوم میباشد. نسبت اختلاط سیمان با کلش برنج به نسبت ۲: ۱ و۱: / ۲۵ : ۱و ۱ /۵ : ۱/ ۷۵: ۱۱ بوده است. تختهها با دانسیته بالا تولید شدند و آزمایش خصوصیات فیزیکی همچنین درصد رطوبت و دانسیته و جذب آب و انبساط خطی انجام شدند. خصوصیات مکانیکی( مدول گسیختگی و الاستیسیته و مقاومت به ضربه) تعیین گردید. تختهها در ابعادMM 600*600تولید گردید و بنابراین از این مطالعه میتوان نتیجه گرفت که مقاومت تخته خرده کلش برنج به وسیلهی ماده سیمانی تامین گردید.