سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شامحمد امیری – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
احمد جهان لتیباری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

درخت تاغ از گونه هایی است که درجهت تثبیت اراضی بیابانی بکار می رود و یکی ازموفق ترین روشهایی که درکشور ما از حدود ۴۰ سال پیش علیه بیابان زایی استفاده می شود جنگل کاری با تاغ ودیگر گونه های مقاوم به خشکی و شوری می باشد با توجه به دیرزیستی فیزیولوژیک درختان تاغ دردرجات مختلف انبوهی و توزیع سطحی نسبت به هرس و تنک کردن تاغ کاری ها برنامه ریزی می شود که هرساله مقادیر متنابهی چوب تاغ دراختیار قرارمیگیرد دراین بررسی با استفاده از چوب گونه های تاغ و ممرز با درصد ترکیبهای مختلف شامل ۴ تیمار ۱۰۰%و۷۵%تاغ+۲۵% ممرز و ۵۰% تاغ+۵۰%ممرز و ممرز خالص اقدام به تهیه تخته فیبر MDF گردید عوامل فوق ۴ سطح بررسی را فراهم ساخت که در۳ تکرار انجام شد تاثیر شرایط برخواص فیزیکی و مکانیکی تخته های ساخته شده نظیر مقاومت خمشی مدول الاستیسیته چسبندگی داخلی واکشیدگی ضخامتی و جذب آب ۲و۲۴ساعتی موردبررسی قرارگرفت نتایج نشان داد که افزودن مقداریچوب گونه جنگلی به چوب تاغ مقاومت های مکانیکی تخته ساخهت شده را بهبود داده است.