سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سکینه شکاری – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود
محمود صادقیان – استادیار گروه زمین شناسی دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

توده گرانیتوئیدی دره باغ درحد فاصل شمال شهرهای ازنا – الیگودرز و در درون سنگهای دگرگونی درجه پایین تا متوسط زون ساختاری سنندج – سیرجان واقع شده است این توده دارای توصیف ترکیبی متشکل از گرانودیوریت ، گرانیت لوکوگرانیت، آپلیتها و پگماتیت های تورمالین دار می باشد براساس ویژگیهای ژئوشیمیایی توده گرانیتوئیدی دره باغ دارای ماهیت پرآلومین و کالکوآلکالن می باشد و در زمره گرانیتوئیدی نوع CAG S قرار می گیرد از خصوصیات میکروسکوپی بارز توده گرانیتوئیدی دره باغ می توان به ساب گرین شدن کوارتز ، پلاژیوکلاز ، ارتوکلاز و بیوتیت ، ماکل مکانیکی در پلاژیوکلاز، کینک باند در بیوتیت ، الگوی صفحه شطرنجی و خاموشی موجی د ر کوارتز ، پلاژیوکلاز، ارتوکلاز و بیوتیت میرکیت زایی در حاشیه بلورهای پلاژیوکلاز تبدیل شدگی بیوتیت ، ارتوکلاز و آندالوزیت به مسکوویت یا سریسیت ، کلریتی شدن بیوتیت، نوتشکیلی اسفن های ثانویه اشاره کرد.